Prace archeologiczne


Archeologiczna obsługa inwestycji:


  • kosztorysowanie prac archeologicznych
  • nadzory archeologiczne
  • badania sondażowe i wykopaliskowe
  • ekspertyzy lokalizacji (przed zakupem działki)
  • opracowywanie materiałów archeologicznych
  • doradztwo w sprawach archeologicznych


Jesteśmy bezpośrednim wykonawcą prac archeologicznych